Tengu-ryu - C.R.B-I.T.

TENGU-NO-MICHI

Bij zijn laatste bezoek aan Japan (2006) kreeg Sensei Roland Habersetzer van zijn Meesters de titel van Soke (meester stichter) van zijn Ryu "Tengu-No-Michi". Bovendien gaven ze hem ook zijn 9de Dan - Hanshi Wat is nu juist "Tengu", "Tengu-no-michi"? In de hierna aangeboden pagina's bieden we jullie meer uitleg. Deze teksten zijn vertaald uit de originele teksten geschreven door Shihan Roland Habersetzer. Zie ook het boek TENGU, Ma voie martiale. Jullie kunnen ook meer informatie bekomen via de website van C.R.B.-I.T. of Tengunomichi in België. We proberen ook op een eenvoudige wijze uit te leggen wat Tengu, Tengu no michi, betekent. Zie Tengu in enkele woorden.

Tengu no michi : een complete martiale Weg
of
de geest van een traditie

De " Weg van Tengu " is, voor diegene die hem bewandelt,
traditioneel in zijn concept
… modern in zijn toepassingsmogelijkheden
… tegelijk traditioneel …

door het bewust worden en het respecteren van " grenzeloze schatten " die de oude Kata (Koshiki-Kata) verbergen :
zin voor inspanning, respect, echtheid, oprechtheid, bescheidenheid, zelfbeheersing, onderscheiding, moed, humanisme,
betekenis van doeltreffendheid, de wil om te vorderen, waarden van een authentiek en geëngageerd mens...

... en modern …

door het verwerven van een gedrag dat uitmondt op meer realistische en geloofwaardiger vormen van technische en mentale antwoorden om,
in de huidige wereld, het hoofd te kunnen bieden aan een agressie
Tengu no michi : een nieuwe definitie van de gevechtskunst in de 21e eeuw

Voor een ethiek (Shisei) en een gedrag (Seiki) :
" weigeren te vechten, weigeren te ondergaan … "

1) een klassieke techniek verrijkt met moderne opvattingen …
… omdat de gewelddadige gedragingen en de middelen van geweld zijn veranderd.

2) een filosofie van de actie overeenstemmend met het begrip aanwending …
… omdat de beoefenaar van een gevechtskunst klaar moet staan om zijn opgedane kennis aan te wenden om zichzelf en anderen, evenals de fundamentele waarden van de maatschappij waarvan hij deel uitmaakt, te verdedigen.

3) een middel voor een gedrag van een verantwoordelijke burger …
… omdat de beoefenaar van een gevechtskunst zijn opgedane kennis slechts mag aanwenden in een geest van weerstand aan geweld, met zin voor controle en steeds met respect voor het leven en de Wet.

4) een keuze van een intentie …
… omdat een gevechtskunst in eerste instantie een wapen is, omdat elk wapen onder controle moet blijven en omdat de aanwending van een wapen, zelfs onder controle, nooit mag uitmonden in een spel : het begrip sportieve confrontatie, met zijn speelse bijbetekenis, is dus totaal vreemd aan de geest van de “Weg Tengu”.
Tengu-no-michi : een gedrag van een vrije burger in het kader van respect voor het leven, van anderen, van de Wet, aanleren en aangaan...

Vragen en antwoorden betreffende "Tengu".

Een aantal Sempai die regelmatig oefenen met Sensei Habersetzer, hadden opgemerkt dat er sinds enige tijd iets nieuws was in de evolutie van zijn Centre de Recherche Budo, nl. “Tengu”. Sommigen vroegen zich af wat er zich afspeelde in het hoofd van Sensei Habersetzer die dit nieuw concept lanceerde door het te integreren in zijn martiale evolutie......
Wat is nu eigenlijk een "Tengu"?

Het Tengu instituut is in 1995 opgericht door Sensei Habersetzer. Het is geen nieuwe vereniging, gelijkaardig aan CRB, maar het is een unieke manier van werken met als basis klassieke Budo technieken, voornamelijk afkomstig uit Karate-Do en dit binnen CRB. In 2006, nadat zijn meesters hem de titel gaven van Soke besloot Roland Habersetzer C.R.B. te koppelen aan de naam Tengu Instituut zodat de vereniging nu luistert naar de naam C.R.B. - I.T. (Centre de Recherche Budo - Institut Tengu.)
Een poging tot definitie van het Tengu instituut.

Tengu-no-kata is een kata die ontwikkeld is in 2003 om de ‘juiste’ houding te beschrijven die vooropgesteld wordt in ‘Tengu-no-michi’ wanneer men in gelijk welke conflictsituatie een verantwoordelijk gedrag moet hebben. De kata leert de toepassing van één of meerdere tegen maatregelen nodig en voldoende, en dus gecontroleerd, als antwoord op een poging tot aanslag op de overlevingskans. Meer over Tengu-No-Kata.

De kleurencode is een soort schaal in de waakzaamheid. Deze waakzaamheid kan zich onmiddellijk ontpoppen in een compleet engagement, ofwel in een concept dat begint met een diffuse sensatie van mogelijk gevaar en dat eindigt met de definitieve verdwijning van dit gevaar. Meer over de kleurencode. 

C.R.B.-I.T. (CENTRE DE RECHERCHE BUDO - INSTITUT TENGU)

C.R.B.-I.T. is de overkoepelde federatie waartoe BRC Halle behoort. Wil je hier meer over weten klik dan hier.