Kobudo

 

Kobudo betekent "oude (ko) weg van het gevecht (budo). Tengu Ryu is de geest waarin kobudo wordt beoefend in B.R.C. Halle (zie Tengu Ryu).
Voor een beetje geschiedenis betreffende oorsprong van kobudo en de tijdens de lessen gebruikte wapens verwijzen we naar ons document geschiedenis en wapens.
“Tengu Ryu Kobudo”

Kobudo en Karate-Do zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Beide vechtkunsten kennen dezelfde voorgeschiedenis. Ze zijn namelijk ontstaan uit het verzet van de bewoners van Okinawa tegen hun bezetters – eerst China en daarna Japan – en het verbod te mogen beschikken over wapens.

Het Kobudo wordt binnen Tengu-Ryu beschouwd als het tweede domein. Als basis wordt het klassieke kobudo beooefend met de gebruikelijke wapens (bo, sai, tonfa, nunchaku, kama, …). Net zoals het karate-do voor het eerste domein, dient de beoefenaar immers vertrouwd te geraken met de technieken, de snelheid van uitvoering en de verschillende principes die toepasbaar zijn binnen de vechtkunst. Traditioneel wordt hierbij gewerkt op Hojo Undo (Kihon), Kata en Bunkai, Kumite, de reeksen van Tamano en Inoue en San Nin Kumite.

Tijdens de lessen wordt echter ook gewerkt volgens de principes van Tengu-Ryu en wordt er aandacht besteed aan de mentale aspecten van een werkelijk conflict. Hierbij wordt getracht reële situaties te benaderen zoals ze zich op straat zouden kunnen voordoen en dit in al zijn nuances : van de lastige dronkaard tot de reële agressor – en waar wapens aan te pas komen.

Als verdedigingswapen wordt in de lessen voornamelijk met tambo gewerkt (kleine stok van ongeveer 50 cm), die echter symbool staat voor elk geïmproviseerd wapen : paraplu, opgerold tijdschrift, enz. Alle mogelijke situaties worden zo goed mogelijk gesimuleerd : aanval zonder wapen, aanval met stok, base-ball bat, mes, … ; verdediging zonder wapen, met tanbo, … ; aanval van meerdere personen, … Het gaat er om de beoefenaar mentaal onder druk te zetten en hem aan te leren hoe daarmee om te gaan, alles volgens het basisprincipe van Tengu Ryu :"niet willen vechten, maar niet ondergaan”.

Kobudo lessen bij B.R.C. Halle


Naast het klassieke werk met de basiswapens bo en sai, wordt regelmatig gewerkt met boken (houten katana) en tanbo (korte stok van 50 à 60 cm). Met deze wapens worden ook regelmatig geoefend tijdens de lessen karate-do.
De lessen worden opgebouwd uit Hojo Undo (Kihon), Kumite (werken met partner) en Kata (gecodifieerde vormen van het gevecht). Ze zijn in principe toegankelijk voor iedereen, maar een zekere kennis van een vechtkunst is wenselijk.             

Wie: iedereen vanaf 16 jaar
Waar: Gevechtszaal in het sportcomplex DE BRES, Monseigneur Senciestraat 13 te 1500 Halle
Wanneer: elke woensdag van 2000 tot 2130 uur.