De lessen gaan in principe door van eind augustus tot eind juni.
Via een seizoenkalender die U ter beschikking wordt gesteld verneemt U op welke andere dagen er geen lessen zijn. (vb: carnaval Halle, kerstvakantie...)

Via deze kalender worden U ook de data medegedeeld van de stages, de examens, eventuele andere activiteiten.

Dit wordt verder ook medegedeeld via de daartoe voorziene pagina's op de site. leder lid betaalt bij de aanvang van een nieuw seizoen zijn jaarlijks lidgeld en lesgeld.
Een lid dat ons vervoegd in de loop van het jaar betaalt slechts lesgeld, proportioneel aan de resterende lessen van het seizoen.

Het
lidgeld omvat de aansluiting bij de club, de overkoepelende organisatie ‘CRB-Tengu Instituut’ en SPORTA Federatie VZW.

Aansluiting bij CRB-IT

Voor onze kernactiviteiten (karate, kobudo, tai chi) is de club sinds haar ontstaan in 1987 lid van het internationale ‘Centre de Recherche Budo
 –Institut Tengu’ (CRB-IT) van Soke Roland Habersetzer en dragen aldus de visie uit van ‘niet vechten, niet ondergaan’.

Aansluiting bij SPORTA Federatie VZW

Sinds 2011 is de club in Vlaanderen ook aangesloten bij SPORTA Federatie VZW,  een door SPORT Vlaanderen (het vroegere BLOSO)
erkende recreatieve sportfederatie
(73.000 leden met 1340 sportclubs) met een veelzijdig dienstenpakket waaronder een zeer voordelig lidmaatschap
 en solide sportverzekering. Met dit lidmaatschap is onze club dus volledig erkend
door SPORT Vlaanderen en de Vlaamse Gemeenschap;
 de sportverzekering (polis via ETHIAS) is tevens inbegrepen in de aansluiting bij SPORTA Federatie VZW.

Betreffende het lesgeld

U kan zich ook inschrijven voor één of meerdere disciplines. Het is niet ongewoon dat een leerling karate-do ook de lessen kobudo volgt.

Bij het combineren wordt een korting toegestaan op de tweede of derde discipline.
Er wordt ook een korting gegeven indien meerdere leden van één gezin zich inschrijven in de club (vanaf 3).

Wilt U meer inlichtingen betreffende het lidgeld, lesgeld, benodigdheden, richt U dan naar de lesgever of stuur ons Uw vraag via infoaanvraag.

Uren en Plaats
KARATE-DO KOBUDO TAI JI QUAN KARATE-KIDS

Sportief centrum De Bres

Monseigneur Senciestraat 13

1500 Halle

Uren    

Voor de jeugd (> 12 jaar) en volwassenen

Vrijdag van 19u30 tot 21u30

Zondag van 10u30 tot 12u30

Bijkomende les voor de jeugd

12 tot 18 jaar

Woensdag 19u00 tot 20u00 

Sportief centrum De Bres

Monseigneur Senciestraat 13

1500 Halle

Uren
Voor de jeugd (> 12 jaar) en volwassenen

Elke woensdag
van 20u00 tot 21u30

 

 Turnzaal Heilig-Hart & College Parklaan7

1500 Halle
Uren

1ste groep (beginners)
Woensdag van 19u30 tot 20u45

2de groep (gevorderden)   Woensdag van 20u45 tot 22u00

Sportief centrum De Bres

Monseigneur Senciestraat 13

1500 Halle

Uren

Kinderen (6 > 12 jaar)

Zondag van 09u30 tot 10u30

 

    


U wilt meer inlichtingen ? U heeft nog bijkomende vragen? Klik hier = infoaanvraag.
 

Terug naar homepage
Copyright B.R.C. HALLE  -  Last update 21/10/2017  - info@brchalle.eu