B udo R esearch C entrum HALLE

BEZOEKERSINFO

De lessen gaan in principe door van eind augustus tot eind juni. De club is eco-sportief en open sociaal. Personen met een paspoort KOM'PAS kunnen bij ons aansluiten.
Via een seizoenkalender die U ter beschikking wordt gesteld verneemt U op welke andere dagen er geen lessen zijn. (vb: carnaval Halle, kerstvakantie...).
Via deze kalender worden U ook de data medegedeeld van de stages, de examens, eventuele andere activiteiten. Dit wordt verder ook medegedeeld via de daartoe voorziene pagina's op de site.

leder lid betaalt bij de aanvang van een nieuw seizoen zijn jaarlijks lidgeld. Een lid dat ons vervoegd in de loop van het jaar betaalt slechts lidgeld, proportioneel aan de resterende lessen van het seizoen. Het lidgeld omvat de aansluiting bij de club en de overkoepelende organisatie ‘CRB-Tengu Instituut’, het lidmaatschap SPORTA Federatie VZW met inbegrip van de sportverzekering en het volgen van de lessen naargelang de afdeling en overeenkomstig het lessenrooster.


Lees alvorens aan te sluiten ons intern reglement

Aansluiting bij CRB-IT

Voor onze kernactiviteiten (karate, kobudo, tai chi) is de club sinds haar ontstaan in 1987 lid van het internationale ‘Centre de Recherche Budo –Institut Tengu’ (CRB-IT) van Soke Roland Habersetzer en dragen aldus de visie uit van ‘niet vechten, niet ondergaan’. Meer informatie
via onze brochure .

Aansluiting bij SPORTA Federatie VZW

Sinds 2011 is de club in Vlaanderen ook aangesloten bij SPORTA Federatie VZW, een door SPORT Vlaanderen (het vroegere BLOSO) erkende recreatieve sportfederatie (73.000 leden met 1340 sportclubs) met een veelzijdig dienstenpakket waaronder een zeer voordelig lidmaatschap en solide sportverzekering. Met dit lidmaatschap is onze club dus volledig erkend door SPORT Vlaanderen en de Vlaamse Gemeenschap; de sportverzekering (polis via ETHIAS) is tevens inbegrepen in de aansluiting bij SPORTA Federatie VZW.

Betreffende het lidgeld

U kan zich ook inschrijven voor één of meerdere disciplines. Het is niet ongewoon dat een leerling karate-do ook de lessen kobudo volgt. Bij het combineren wordt een korting toegestaan op de tweede of derde discipline. Er wordt ook een korting gegeven indien meerdere leden van één gezin zich inschrijven in de club (vanaf 3), of indien u ouder bent dan 65 jaar.
Wilt U meer inlichtingen betreffende het lidgeld, benodigdheden, richt U dan naar de lesgever of stuur ons Uw vraag via infoaanvraag.

Uren en plaatsen van de lessen:

KARATEDO
Sportief centrum De Bres Monseigneur Senciestraat 13 1500 Halle
Uren
Voor de jeugd (> 12 jaar)
en volwassenen
Vrijdag van 19u30 tot 21u30 Zondag van 10u30 tot 12u30
KOBUDO
Sportief centrum De Bres Monseigneur Senciestraat 13 1500 Halle
Uren
Voor de jeugd (> 16 jaar)
en volwassenen
Woensdag
van 20u00 tot 21u30
TAI CHI
CC ’t Vondel (balletzaal)
1500 Halle
Maandag van 10u30 tot 12u00

Turnzaal
Heilig-Hart & College
Parklaan7 - 1500 Halle
Woensdag van 19u30 tot 20u45
(gevorderden) 20u45 tot 22u00
KARATE-KIDS
Sportief centrum De Bres
Monseigneur Senciestraat 13
1500 Halle
Uren
Kinderen (6 tot 12 jaar)
Zondag van 09u30 tot 10u30
KARATE-JEUNES
Sportief centrum De Bres Monseigneur Senciestraat 13 1500 Halle
zie karatedo +
Bijkomende les
12 tot 18 jaar
Woensdag van 19u00 tot 20u00


U wilt meer inlichtingen? U heeft nog bijkomende vragen? Stel uw vraag de lesgevers of zend een bericht via=
infoaanvraag


Copyright B.R.C. HALLE - info@brchalle.eu
BRC HALLE – Jozef Degelaenstraat, 34 - 1501 Buizingen - Voorzitter: Alex HAUWAERT (02/305.35.15)