Disclaimer

Aan de informatie op deze website wordt de meeste zorg besteed.
De ervaring leert dat informatie evenwel op meerdere manieren kan geïnterpreteerd worden.
Bezoekers die gebruik maken van de informatie op deze website doen dat geheel voor eigen risico.
Wij sluiten elke aansprakelijkheid uit voor elke vorm van directe of indirecte schade
die voorvloeit uit een verkeerd gebruik van de informatie van deze website.

mail: webmaster@brchalle.eu